Når du bor på Hotel6400, har du mulighed for at spise på Benniksgaard i Rinkenæs. På Benniksgaard er der mulighed for at bestille fra A la Carte kortet, spise aftenens buffetmenu eller månedsmenuen - se mere her

Bestilles i receptionen på: info@slet-dette.hotel6400.dk